Michaela Tejmlová – kandidátka na senátorku za Jablonecko a Semilsko.

s podporou

Celostátní témata

 • Srozumitelné a spravedlivé zákony. Jako právnička se zasadím o to, aby byla česká legislativa srozumitelná, logická a sloužila především zájmům občanů a nikoliv jen státu. Právníci jsou v tuto chvíli v Senátu pouze čtyři, a to je málo. Je potřeba, aby se na tvorbě a přijímání zákonů podíleli lidé, kteří tomu odborně rozumí. Jen ti totiž dovedou pohlídat tvorbu naší legislativy, aby nám všem život usnadňovala. A ne komplikovala, jak tomu často bohužel bývá.
 • Budu chránit Vaše práva před úřady. Stejně jako Vy se občas potkávám s neochotou úřadů. Jako senátorka a právnička Vám ráda pomohu podobné situace řešit. Úřady totiž mají povinnost reagovat na podněty senátora do 30 dnů. V rámci této aktivity se chci zasadit o zjednodušení veškeré agendy, včetně možnosti řešit většinu komunikace se státem on-line. Jedná se např. o e-neschopenku či on-line žádosti o mateřské či rodinné dávky.
 • Návrat slušnosti do politiky. Jsem žena a chci jít příkladem slušným, vstřícným a poctivým jednáním. Jako mediátorka se zasazuji o spolupráci mezi lidmi v každodenním životě a toto chci přenést také do politiky. Práci v Senátu se budu věnovat na plný úvazek a své ostatní výdělečné aktivity přeruším. Transparentnost a boj proti korupci by měla být samozřejmostí, budu pokračovat v dobré práci, která je už v tomto směru odvedena.
 • Evropu, která pomáhá a evropské zákony jen když jsou třeba. V Senátu se zapojím do práce evropského výboru. Senát projednává vše, co EU přijímá a má příležitost prosadit změny. Jsem expertka na evropské právo a tuto šanci pro nás umím využít. 
 • Větší podpora pro rodiny s dětmi. Ze své vlastní zkušenosti vím, co je možné zlepšit, aby se rodinám s dětmi žilo lépe, ať už se jedná o větší flexibilitu čerpání rodičovské, či podporu částečných úvazků a práce z domova. Jsem také pro zpřísnění sankcí za neplacení výživného na děti.
 • Lepší školství. K profesi učitelů mám ohromný respekt a obdiv. Stát a systém našeho školství však jejich profesi dlouhodobě zanedbává a navíc často podporuje jen jeden „správný“ přístup ke vzdělávání. Ten ale mnoha dětem nevyhovuje. Je nutné ve větší míře zohledňovat potřeby jednotlivých žáků a studentů a pomáhat jim rozvinout jejich talent. Vzdělání je běh na dlouhou trať, ale je také odpovědí na veškeré problémy a investicí, která se nám všem vyplatí. Musí být proto prioritou státu a učitelé musí být za svoji práci náležitě odměňováni.
 • Vysoká úroveň zdravotnictví. Naši zemi trápí nedostatek lékařů a zdravotních sester. Tento problém se bohužel bude postupem času zhoršovat, jak starší ročníky lékařů budou odcházet do důchodu. A mladí lékaři odcházejí raději za lepšími podmínkami do zahraničí, zatímco zdravotní sestry mnohdy volí jinou kariéru. Zdravotnické profese jsou posláním a je třeba jim, stejně jako učitelům, nabízet dostatečně dobré podmínky, aby chtěli zůstat a pomáhat místním občanům. Máme jednu z nejlepších zdravotních péčí na světě a chci, aby tomu tak zůstalo i nadále. 
 • Voda v krajině. Velmi trápí to, co jistě zaznamenal v naší krajině toto léto každý – vyprahlá krajina, zažloutlé traviny, všude samý prach a na polích seschlé obilí a plodiny. Po vodě ani stopy a hladiny řek na dlouhodobém minimu. Vláda dlouho tento problém ignorovala a nyní již řešení nelze odkládat. Nechci, abychom za pár desítek let dopadli jako Španělsko nebo Chorvatsko. Chci proto aktivně podporovat smysluplné koncepce a legislativní změny pro udržení vody v naší krajině.
 • Naučme se spolu zase mluvit. Čím dál více si uvědomuji, jak je společnost rozdělena podle toho, kdo koho volil, kdo co dělá a podle vzdělání. Jako senátorka budu usilovat o dialog napříč celou společností. Chci vrátit lidem důvěru v ostatní a naučit je respektu ke každému bez rozdílu společenského postavení.

s podporou

Komunální témata

 • Rozvoj Jablonecka a Semilska. Bydlíme v krásné a rozmanité krajině, která přímo vybízí ke sportovním činnostem a rekreačnímu využití přírody. Ráda bych, aby se k nám lidé nejen rádi vraceli na víkendy, ať už jako rodáci či pouzí turisté, ale aby se tu také usazovali a dobře se jim tu žilo. 
 • Zlepšování našeho okolí i památečních míst. I takové drobnosti jako dětská hřiště, dostatek laviček, opravený křížek a čistota v ulicích dokáže významně zlepšit kvalitu života. Komukoli, kdo se na mě obrátí s jakoukoliv žádostí a podnětem týkajícím se jeho okolí, ráda vypomohu a poradím. Dělám to již jako zastupitelka 4 roky a v tomto chci jako senátorka pokračovat. I to je totiž náplní práce senátora. Od zlepšování nejmenších drobností až po obranu před bezohlednými developery.
 • Podpora kulturní identity regionu a rozvoj turismu. Náš region je plný úžasných lidí a má za sebou dlouhou a zajímavou historii. Máme světu co nabídnout od památek přes nádhernou přírodu. Jako senátorka budu moci ostatním poradit a pomoci finančním příspěvkem i vytvářením tlaku na lepší koncepci podpory zdravého turismu v celé zemi v rámci veřejné diskuze a legislativního procesu.
 • Dopravní propojenost. Náš region není dostatečně dopravně propojen, proto bych se chtěla mimo jiné ve spolupráci s dopravci, krajem, městy, obcemi a ministerstvem dopravy zasadit o lepší vlakové spojení se zbytkem Česka a modernizaci zdejších silnic.
 • Bezplatné právní poradenství. Každý se někdy dostane do situace, kdy potřebuje právníka. Ať už se jedná o osobní záležitosti nebo například o spory s úřady. Ne každý si jej však může dovolit a dostatečné právní povědomí také nemá každý. Mnoho měst již bezplatné právní poradny poskytuje, ale není možné pokrýt potřeby každého občana. Proto budu já sama nebo prostřednictvím advokátů zajišťovat odbornou pomoc v případech sporů s úřady. A věřím, že takovou službu by občanům měla poskytovat každá obec a každý politik, pokud je to jen trochu v jejich silách.
 • Zlepšení kvality služeb a života i v menších obcí. Ty mnohdy trápí odloučenost od větších měst kvůli nedostatečné infrastruktuře a právě špatnému dopravnímu spojení. Tím dochází v mnoha případech k vylidňování obcí, stárnutí jejich obyvatel a změně sociálního složení. Je potřeba podporovat mladé rodiny a jejich životní podmínky tak, aby zůstávali i v menších obcích a naopak se tam rádi stěhovali a dali základ pro další generace mající vztah ke svému regionu. Stejně tak je nutné s důrazem na jejich důstojnost zajistit péči o naše starší spoluobčany i v malých sídlech.
 • Podpora místní ekonomiky, podnikatelů, zemědělců, řemesel a produktů. Rolí senátora je také reprezentovat svůj obvod a pomáhat jeho obyvatelům v jejich činnostech. Bude pro mě ctí, pokud budu moci jako senátorka propagovat místní tradice a odvětví a pomáhat šikovným lidem se zviditelnit a prosadit. Máme jich tu skutečně dost.
 • Dohled nad hospodařením a vedením měst a obcí. Ne vždy mají občané dostatečné zastání před svými městy a obcemi, a to i v případě závažných rozhodnutí, které ovlivní jejich životy. Správný senátor by měl být hlasem, který vystoupí na jejich obranu a ať již skrze pomoc ve správním řízení či prostřednictvím politických jednání a medializace problému začne situaci v jejich zájmu řešit.
 • Naslouchání spoluobčanům a otevřená kancelář v Jablonci. Dobrý senátor musí naslouchat spoluobčanům. Proto také nebude mít nikdo do mé jablonecké kanceláře dveře zavřené a žádný seriozní podnět nehodlám přehlížet. O svůj rodný obvod, na kterém mi záleží, se hodlám starat a věnovat mu a jeho občanům skutečně vše.
 • „Úřadování“ v Semilech, Tanvaldu, Železném Brodě a dalších městech a obcích. Nechci být senátorka jen pro jedno město, ale budu dostupná pro všechny občany v senátním obvodu. Pravidelně proto budu k zastižení v Semilech, Tanvaldu, Železném Brodě, ale kdykoliv dorazím také do jakékoliv obce, kde to bude třeba.
 • Větší zapojení veřejnosti do záležitostí města. Zapojila jsem se do vypsání místního referenda v Jablonci, kde si místní odhlasovali zákaz hracích automatů. I nadále chci podporovat místní v aktivitách, aby byli vyslyšeni. Podpořím projekty, které občany do rozhodování zapojují, jako je participativní rozpočet či práce osadních výborů.